$85.00

Maxtor- PCB - 301548100

Maxtor PCB
PCB:301548100

$26.50

$85.00

Maxtor- PCB - 301351100

Maxtor PCB
PCB:301351100

$26.50

Maxtor DiamondMax Plus 9 - SATA - 80 GB - PCB MAFAQKQZ

Maxtor DiamondMax Plus 9
- 06.02.2005
PCB: MAFAQKQZ

$85.00

Maxtor- PCB - 301364100

Maxtor PCB
PCB:301364100

$26.50

Maxtor- PCB - 100431066 Rev. C

Maxtor PCB
PCB:100431066 Rev C

$26.50

Maxtor- PCB - 301364100

Maxtor PCB
PCB:301364100

$26.50

Maxtor- PCB - 302071101

Maxtor PCB
PCB:302071101

$26.50

Maxtor DiamondMax 23 -STM31000528AS - SATA - 1 TB - PCB 100536501 Rev.A

Maxtor DiamondMax 23
STM31000528AS -Date- 10067
PCB: 100536501 Rev.A

$85.00

Maxtor DIAMONDMAX 8S - SATA - 40 GB - PCB 301849108E Rev.

Maxtor DIAMONDMAX 8S
356537-001-Date- 22.12.2004
PCB: 301849108E Rev.

$85.00

Maxtor DiamondMax 10 -6B250S0 - SATA - 250 GB - PCB 301931102 Rev.

Maxtor DiamondMax 10
6B250S0 -Date- 2.8.2005
PCB: 301931102 Rev.

$85.00

Maxtor- PCB - 302136100

Maxtor PCB
PCB:302136100

$26.50

Maxtor- PCB - 301849109F

Maxtor PCB
301849109F

$26.50

Maxtor DiamondMax 23 - SATA - 250 GB - PCB 100532367 Rev.B

Maxtor DiamondMax 23
STM3250318AS-Date- 10361
PCB: 100532367 Rev.B

$85.00

IBM - PCB - 320 36H4390 01

IBM PCB
320 36H4390 01

$26.50

Maxtor- PCB - 301861101

Maxtor PCB
301861101

$26.50

Maxtor P6078-60101 - IDE - 20 GB - PCB 20-123301

Maxtor
P6078-60101 -
20-123301

$38.00

Maxtor- PCB - 301542100

Maxtor PCB
PCB:301542100

$26.50

IBM - PCB - 301861101

IBM PCB
B11K2435 Rev. 01

$26.50

Maxtor IC35L080AVVA07-0 - IDE - 82,3 GB - PCB 36H6419 01

Maxtor DESKSTAR
IC35L080AVVA07-0 -12.2002
B 36H6419 01

$38.00

IBM - PCB - B 36H5934 01

IBM PCB
B 36H5934 01 Rev.

$26.50

Maxtor- PCB - 100428473 Rev. C

Maxtor PCB
PCB:100428473 Rev C

$26.50

Maxtor D540X-4K - IDE - 40 GB - PCB 10-124500-05 Rev.A

Maxtor D540X-4K
MX4K040H2-Date-
PCB: 10-124500-05 Rev.A

$85.00
Page 1 of 2