$38.00

Fujitsu -MHV2060BH- SATA - 60 GB - PCB CA21338-B74X Rev.

Fujitsu-MHV2060BH
CA06672-B43100F1 - 8.2006
CA21338-B74X Rev.

$85.00

Maxtor- PCB - 302007101

Maxtor PCB
PCB:302007101

$26.50

Fujitsu - MHZ2160BH G2 - SATA - 160 GB - PCB CA26344-B33104BA Rev.

Fujitsu-MHZ2160BH G2
CA07018-B31400C1- 30.7.2009
Pcb. CA26344-B33104BA Rev.

$85.00

$85.00

Fujitsu -MHV2060BH- SATA - 60 GB - PCB CA26338-B71104BA Rev.

Fujitsu-MHV2060BH
CA06672-B136 - 11.2006
CA26338-B71104BA Rev.

$85.00

Maxtor- PCB - 302021103

Maxtor PCB
PCB:302021103

$26.50

Fujitsu - MHV2120BH- SATA -120 GB - PCB CA26338-B74104BA

Fujitsu MHV2120BH
CA06672-B35600TW
DATE: 10.2006 PCB: CA26338-B74104BA

$38.00

Fujitsu -MHZ2250BH G2- SATA - 250 GB - PCB CA07018-B31700C1 Rev.

Fujitsu-MHZ2250BH G2
CA07018-B31700C1 - 2.9.2008
CA21344-B71X Rev.

$85.00

Maxtor- PCB - 301548100

Maxtor PCB
PCB:301548100

$26.50

$85.00

Maxtor DiamondMax 10 -6B250S0 - SATA - 250 GB - PCB 301931102 Rev.

Maxtor DiamondMax 10
6B250S0 -Date- 2.8.2005
PCB: 301931102 Rev.

$85.00

Maxtor- PCB - 301351100

Maxtor PCB
PCB:301351100

$26.50

Fujitsu - MHZ2160BH G2 - SATA -160 GB - PCB CA26344-B33104BA

Fujitsu MHZ2160BH G2
DATE: 9.10.2008 PCB: CA26344-B33104BA

$38.00

$85.00

Fujitsu - MHY2160BH - SATA -160 GB - PCB CA06889-B42700AP

Fujitsu MHY2160BH
DATE: 28.3.2008 PCB: CA263444-B32104BA

$38.00

Maxtor- PCB - 301364100

Maxtor PCB
PCB:301364100

$26.50

Maxtor DIAMONDMAX 8S - SATA - 40 GB - PCB 301849108E Rev.

Maxtor DIAMONDMAX 8S
356537-001-Date- 22.12.2004
PCB: 301849108E Rev.

$85.00

$85.00

Maxtor DiamondMax 23 - SATA - 250 GB - PCB 100532367 Rev.B

Maxtor DiamondMax 23
STM3250318AS-Date- 10361
PCB: 100532367 Rev.B

$85.00

Maxtor- PCB - 301364100

Maxtor PCB
PCB:301364100

$26.50

Maxtor- PCB - 301849109F

Maxtor PCB
301849109F

$26.50

Fujitsu - MHX2250BT - SATA - 250 GB - PCB CA26343-B84304BA Rev.

Fujitsu-MHX2250BT
MHX2250BT - 8.2007
CA26343-B84304BA Rev.

$85.00

Fujitsu -MHV2100BH - SATA - 100 GB - PCB CA26338-B71104BA Rev.

Fujitsu-MHV2100BH
CA06672-B42500F1 - 12.2005
CA26338-B71104BA Rev.

$85.00
Page 1 of 3