Hitachi

Hitachi - HTS541060G9SA00 - SATA - 60 GB - PCB 220 0A25182 01

Hitachi
HTS541060G9SA00
0A27463 - 7. April 2006
220 0A25182 01

$85.00

Hitachi HTS541060G9SA00- 0A27463- SATA - 60GB - PCB 320 0A28617 01

Hitachi HTS541060G9SA00
0A27463
28.11.2006 -
320 0A28617 01 Rev.

$38.00